Dorp in Verzet (2019)

In 2019 bestaat Plankenkoorts 35 jaar. Daarom speelden wij dit jaar, muzikaal ondersteund door koninklijke fanfare ULTO,  de bijzondere lustrumvoorstelling ‘Dorp in Verzet’. Centraal in deze voorstelling staat het verhaal van de Winssense verzetsleider Jan Litjens (1923- 2017).

Plankenkoorts wilde dit jaar iets bijzonders neerzetten. En dat is gelukt. In de uitgebreide zoektocht naar een passend verhaal over oorlog en verzet in de regio kwamen we terecht bij de familie Litjens. Hans Litjens vertelde ons over zijn oom Jan, die ten tijde van de oorlog regionaal verzetsleider was. Jan coördineerde de verzetsgroepen in Winssen en omgeving en vertegenwoordigde de streek in Nijmegen. Daar voerde hij regionaal overleg en bracht belangrijke informatie terug naar de dorpen.

Jan Litjens scheef zijn levensverhaal jaren geleden op voor zijn kleinkinderen. Een verhaal dat tot op heden nooit naar buiten is gebracht. Hij vertelt over de verzetsacties die hij en zijn verzetsgroep ondernamen en voor welke moeilijke keuzes hij kwam te staan. Boukje Toutenhoofd verwerkte de memoires speciaal voor Plankenkoorts in een script voor een avondvullende toneelvoorstelling. Muziekvereniging ULTO zal het stuk daarnaast muzikaal ondersteunen.

In de voorstelling staat de periode van september 1943 tot september 1944 centraal. Omdat Maas en Waal door de Duitsers redelijk met rust gelaten werd, waren er hier mogelijkheden om mensen onder te laten duiken. Het stuk gaat in op de afwegingen die Jan op cruciale momenten moest maken. Gaat het belang van één persoon voor het belang van velen? Wat levert een actie op? Welke sabotageacties vonden er plaats in deze omgeving? Maar ook: welke risico’s ben je bereid te nemen? Het script is aangevuld met verhalen uit de regio die met de oorlogstijd te maken hebben. Op die manier gaven wij het publiek een unieke kijk op het verzet in oorlogstijd in onze regio.

Juist omdat er zo weinig bekend is over het Maas en Waalse verzet in die tijd, is de voorstelling met recht uniek te noemen. Wij zijn daarom vereerd dat we deze voorstelling voor u op de planken mochten brengen.